Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 je povinná podať každá právnická osoba a taktiež každá fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 eur.

Základná lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je do 31. marca 2020 v riadnom termíne, do 30. júna 2020 v odloženom termíne.

Si zamestnanec alebo dobrovoľne nezamestnaná osoba? Si podnikateľ alebo iná fyzická osoba zapísaná v osobitnom registri? Si právnická osoba? A stále nevieš ako si môžeš uľahčiť život v období podávania daňových priznaní? Tak potom neváhaj a zver jeho vypracovanie odborníkom! Tvoje daňové priznanie kompletne vypracujeme za Teba v čo najskoršom termíne a následne elektronicky zašleme  na Daňový úrad za Teba.

 

Cenník za vypracovanie jednotlivých typov daňových priznaní