Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Si fyzická alebo právnická osoba a nadobudol/a si v roku 2019 nehnuteľnosť alebo u teba nastala zmena oproti minulému roku? Potrebuješ pomôcť s daňovým priznaním? Nevieš do kedy a kde ho podať? V takom prípade za teba kompletne vypracujeme priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2019.

 

Cena za vypracovanie priznania je 10,00 eur

cena je uvedená bez DPH