Každý z Vás sa stretáva s rôznymi špecifickými situáciami, potrebujete získať vlastné riešenia a k pozitívnym výsledkom sa chcete dostať čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. V takom prípade Vám ponúkame naše služby už od 10,00 eur.

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO OD 50,00 eur/mesiac*

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO OD 100,00 eur/mesiac*

 

MZDY A PERSONALISTIKA OD 10,00 eur/zamestnanec* C€NNÍK

 

KONZULTÁCIE 30,00 eur/hodina*

(konzultácie sú zdarma pre zazmluvnených partnerov)

 

DAŇOVÉ PRIZNANIA C€NNÍK

 

Z dôvodu pristupovania ku každému a jednému klientovi osobitne, na základe našich skúseností a Vašich požiadaviek uprednostňujeme fakturáciu za naše služby vo forme paušálnej úhrady na mesačnej báze.

 

Vyhotovenie mesačných výkazov, ročných hlásení, štatistických podkladov, rôznych potvrdení pre banky, úrady práce… ako aj ekonomické výstupy pre Vás alebo Vašich zamestnancov je automaticky zahrnuté vo vopred dohodnutej mesačne platbe.

 

Ceny za služby sú uvedené bez DPH

 


*Ceny uvedené v tomto cenníku sú orientačné. Celková cena za služby sa odvíja od množstva účtovných dokladov, či podnikateľský subjekt je alebo nie je platcom DPH, od množstva počtu zamestnancov… . Cena bude stanovená na základe vzájomnej dohody.