Príspevok pre podnikateľov s poklesom tržieb kvôli koronavírusu

Reštriktívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu zasiahli mnohých podnikateľov. Jedným zo štátnych podporných aktivít je aj príspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby.  Kto má nárok na príspevok? O príspevok môžu žiadať zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby, vrátane slobodných povolaní (umelci, finančný sprostredkovatelia atď.), ktorí začali podnikať pred 1. februárom 2020. Podmienkou je pokles tržieb v marci alebo apríly 2020 o minimálne 20 %. Porovnávajú sa pritom tržby s rovnakým obdobím minulého roka, ak má podnikateľ tržby kolísavé, môže použiť aj priemer tržieb za rok 2019. V prípade, že podnikateľ začal činnosť v januári 2020, ako porovnávacie obdobie zoberie február 2020. Pokles tržieb sa aktuálne dokladuje iba čestným prehlásením, v budúcnosti ale bude oprávnenosť nároku spätne štátnymi orgánmi prekontrolovaná. Ako požiadať o príspevok pre podnikateľov s poklesom tržieb? Elektronickú žiadosť možno odoslať na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny od stredy 8. apríla 2020 12:00 hod. Následne by ste mali do 24 hodín dostať potvrdenie o tom, že žiadosť bola zaregistrovaná. Akceptované dohody o príspevku bude úrad zasielať spätne od 14. apríla, 15.apríla sa začne s odosielaním prostriedkov,...
Read More

Príspevok na kompenzáciu mzdy zamestnávateľovi, ktorý musel povinne zatvoriť prevádzku

Ak ste museli v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu zatvoriť prevádzku, nezúfajte. Pomôcť vám môže príspevok na kompenzáciu miezd.  Kto má nárok na príspevok? O príspevok môže požiadať zamestnávateľ, ktorého zamestnanci nemôžu pracovať z dôvodu zatvorených prevádzok pre karanténne opatrenia. Ak má podnikateľ viacero prevádzok, pričom niektoré sú povinne zatvorené a iné môžu byť naďalej otvorené, na príspevok má nárok iba v prípade, ak aspoň polovica zamestnancov pracuje v povinne zatvorených prevádzkach. Nutné je pritom spočítať počet zamestnancov bez ohľadu na výšku úväzku (dohodári sa nezapočítavajú). Takisto si treba dať pozor na fakt, že zoznam zatvorených prevádzok sa k 30. marcu zmenil a zmeny pravdepodobne nastanú aj v budúcnosti. Zamestnávateľ aktuálne dokladuje nárok iba čestným prehlásením, v budúcnosti ale bude oprávnenosť nároku spätne štátnymi orgánmi skontrolovaná. Ako požiadať o príspevok na kompenzáciu miezd? Elektronickú žiadosť možno odoslať na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny od pondelka 6. apríla 2020 12:00 hod. Podnikatelia dostanú do 24 hodín potvrdenie o tom, že žiadosť bola úspešne zaregistrovaná. Akceptované dohody o príspevku bude úrad zasielať spätne od 14. apríla, po...
Read More

Daňové priznanie 2019 a KORONA – COVID19 – INFORMÁCIA

Z dôvodu momentálnej situácie, ktorá je na Slovensku si Vám dovoľujeme oznámiť, že daňové prinanie za rok 2019 spracujeme s možnosťou odkladu najneskôr do 30.06.2020. Pokiaľ ste mali príjem zo zahraničia, je možné odloženie podania priznania až do konca septembra 2020 - o tejto skutočnosti nás prosím čím skôr informujte.To znamená, že daňové priznanie bude určite spracované a odoslané v Zákonom stanovenej lehote, chystáme sa však využiť inštitút odloženia podania daňového priznania. /je to bezproblémová a hlavne zákonná možnosť!!/Neznamená to automaticky, že práve Vás odložíme až na koniec júna, ale prosím, treba si uvedomiť, že tiež fungujeme v obmedzenom režime, robíme čo môžeme a koľko nám situácia dovoľuje. Daňové priznania za všetkých klientov, ktorí majú záujem o spracovanie od nás, našej spoločnosti, spracúvavame postupne s prihliadnutím na dôležitosť času podania u jednotlivcov, ktorí potrebujú mať podané priznanie čím skôr z dôvodu rôznych úverov a podobne /tiež sa v niektorých prípadoch nedá čarovať/Týmto Vás žiadame o trpezlivosť a o pochopenie, táto...
Read More

Ročné zúčtovanie dane za rok 2019

Aké povinnosti čakajú zamestnávateľov v súvislosti s ročným zúčtovaním dane za zamestnancov? A aké lehoty je nevyhnutné dodržať? Začiatok každého roka zo sebou prináša množstvo administratívnych povinností pre zamestnávateľa. Jednou z nich je aj nutnosť vykonania ročného zúčtovanie dane, alebo minimálne poskytnutie súčinnosti zamestnancovi. február 2020 – Lehota, do ktorej môže zamestnanec požiadať o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2019. február 2020 - Do tohto dátumu musí zamestnávateľ vystaviť a poslať Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2019, ak ho o to zamestnanec predtým písomne požiadal. Ide o prípady, keď si zamestnanec nechá urobiť ročné zúčtovanie dane u iného zamestnávateľa, no ako podklad potrebuje vyššie spomínané potvrdenie. február 2020 - Lehota, do ktorej môže zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa v roku 2019 pracoval a ktorý mal príjmy iba zo závislej činnosti, požiadať o ročné zúčtovanie dane. Najčastejšie zamestnávateľ podpíše predmetnú žiadosť so svojimi zamestnancami osobne, no musí akceptovať aj žiadosti zaslané poštou alebo v prípade vzájomnej dohody aj emailom.Zamestnávateľ by si mal dať pozor na to, aby mal od zamestnanca k dispozícii...
Read More

Dôležité termíny pre podnikateľov na rok 2020

Na aké lehoty nesmú podnikatelia zabudnúť? Prečítať si nasledujúci článok je určite lepšie ako platiť zbytočné pokuty. Byrokraciu na Slovensku sa stále nepodarilo znížiť, okrem samotného podnikania tak musia podnikatelia tráviť množstvo času plnením rôznych zákonom stanovených povinností. Zákony sú komplikované, navyše sa neustále menia, pamätať si aktuálne platné informácie je preto veľmi náročné. Pomôcť môže náš prehľad najdôležitejších termínov pre podnikateľa na rok 2020. Uvedené budú iba lehoty povinností vznikajúce na ročnej báze, na ktoré môže podnikateľ najľahšie zabudnúť, nie pravidelné, opakujúce sa mesačné či štvrťročné termíny. Samozrejme, nie všetky termíny sú povinné pre každého podnikateľa, závisí od konkrétnej činnosti.január 2020 - Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 a zaplatenie tejto dane. január 2020 - Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, ak ste sa stali v roku 2019 vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. január 2020 - Podanie daňového priznania k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty. február 2020 -Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca...
Read More

Daň z motorových vozidiel za rok 2019

V článku vás oboznámime so všetkými podstatnými informáciami ohľadom tejto dani, známej aj ako cestná daň, vyplývajúcimi zo zákona č. 361/2014 Z. z.Kto musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?Daňové priznanie je povinná podať fyzická alebo právnická osoba, ktorá :je zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo je držiteľom organizačná zložka právnickej osoby používa vozidlo, ktorého držiteľom je osoba, ktorá zanikla, bola zrušená alebo zomrela používa vozidlo, ktorého držiteľ dané vozidlo nepoužíva na podnikanie je zamestnávateľom a zamestnancom vypláca cestovné náhrady za vozidloZ uvedeného vyplýva, že daňová povinnosť sa nevzťahuje len na oficiálne vlastníctvo vozidla na základe dokladov, ale aj na jeho reálne používanie. Samozrejme, cestnú daň nemusia platiť všetci majitelia áut, vzťahuje sa len na vozidlá:kategórie L, M, N, O evidované v Slovenskej republike používané na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosťZákon však stanovuje aj výnimky, predmetom dane nie je vozidlo:so zvláštnym evidenčným číslom používané na skúšobné jazdy určené na výkon špeciálnych činností, nie na prepravu (napr. vysokozdvižná plošina) Do kedy...
Read More

Minimálna mzda v roku 2020

Na akú sumu sa zvýši minimálna mzda od 1.1.2020? A ako závisí hodnota minimálnej mzdy od stupňa náročnosti práce?  Nariadením vlády Slovenskej republiky sa minimálna mzda v roku 2020 zvýši o 60 eur na 580 eur, rovnako rastie aj minimálna hodinová mzda na 3,333 eur. Žiadny zamestnanec pracujúci na plný pracovný úväzok tak nebude môcť byť odmeňovaný nižšou mzdou, pri kratších pracovných úväzkoch je samozrejme hodnota minimálnej mzdy adekvátne krátená. Suma 580 eur predstavuje hrubú mzdu. Pre podnikateľa je ale dôležitejším údajom celková cena práce, ktorá porastie ešte výraznejšie. Celková cena práce sa skladá z hrubej mzdy a zamestnávateľom platených odvodov za zamestnanca do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, čiže predstavuje to, čo zamestnanec podnikateľa skutočne stojí. Od roku 2020 bude celková cena práce pri minimálnej mzde 784,16 eur, predstavuje to nárast o 81,12 eur. Na druhej strane, čistá minimálna mzda, čiže reálny príjem, ktorý zamestnanec v skutočnosti dostane na svoj bankový účet, vzrastie iba o 46,39 eur na 476,74 eur. Stupne náročnosti práce Zvýšené finančné zaťaženie zamestnávateľov umocňuje aj skutočnosť, že...
Read More

Odvody živnostníka (SZČO) od 1.1.2020

Ako správne vypočítať odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne? A aká je ich minimálna výška? Odpovede nájdete v nasledujúcom článku. Ako každý rok, aj od januára 2020 čaká mnohých živnostníkov zmena povinných platieb do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Kým spôsob výpočtu a sadzby odvodov sa nemenili, minimálna výška odvodov, ktoré podľa štatistík platí okolo 70 % živnostníkov, opäť o niečo narástla. Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov je totižto vypočítaný ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. A keďže v roku 2018 priemerná mzda narástla, minimálny vymeriavací základ, z ktorého sa odvody počítajú, bude v roku 2020 vo výške 506,50 eur a alikvótne sa živnostníkom zvýšia minimálne odvody. Odvody do Sociálnej poisťovne Výška mesačných sociálnych odvodov sa vypočíta podľa vzorca:(základ dane z príjmu + zaplatené poistné)  : koeficient 1,486 : 12 x sadzba odvodov 0,3315 Minimálna platba sociálnych odvodov je 167,89 eur mesačne, túto sumu je živnostník povinný zaplatiť aj v prípade, ak bola výsledkom predchádzajúceho výpočtu nižšia hodnota. Minimálne odvody tak narástli voči...
Read More

Daň z príjmu právnických osôb a živnostníkov

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platná od 1.januára 2020 zavádza dvojúrovňovú sadzbu dane z príjmu pre podnikateľov. Kto sa môže tešiť na nižšie dane?  Znížená sadzba dane vo výške 15 % sa bude uplatňovať iba pre menšie spoločnosti s ročným obratom do 100 000 eur. Hoci v pôvodnom návrhu sa uvažovalo iba o právnických osobách, v schválenej novele sa toto obmedzenie už nenachádza. 15 percentnú daň z príjmov za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1.1.2020 tak budú platiť nielen právnické osoby, ale aj živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby.Pre podnikateľské subjekty, ktorých obrat za rok presiahne hranicu 100 000 eur, sa podmienky dane z príjmu nemenia. Naďalej pre nich platí sadzba 21 %. Rovnaká sadzba sa bude uplatňovať aj prípade platenia preddavkov za obdobie, keď ešte nie je isté, či bude stanovený obrat prekročený, alebo nie. Oplatí sa daňová optimalizácia?Keďže sadzba dane z príjmu pre podnikateľov bude dvojúrovňová, logicky sa otvára otázka daňovej optimalizácie. Právnická osoba môže skúsiť...
Read More

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2020

Ako sa zmení výška nezdaniteľného minima? A ako to ovplyvní vašu výplatu?  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, inak nazývaná aj nezdaniteľné minimum, predstavuje sumu, ktorá nepodlieha dani, a o ktorú si teda možno znížiť základ dane. Takéto daňové zvýhodnenie sa ale netýka každého. Nárok na jeho uplatnenie má iba fyzická osoba s tzv. aktívnymi príjmami, čo sú príjmy:zo závislej činnosti, čiže zamestnania z podnikania alebo živnosti z inej samostatne zárobkovej činnosti (napríklad príjem z vytvorenia diela)Je dôležité si uvedomiť, že nezdaniteľné minimum nie je možné uplatniť pri pasívnych príjmoch ako sú napríklad úroky alebo príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Na druhej strane je pri splnení podmienok stanovených v zákone výhodou možnosť uplatnenia  nezdaniteľnej časti základu dane aj na manželku/manžela daňovníka. To znamená, že napríklad pracujúci manžel s manželkou na materskej dovolenke môže využiť nezdaniteľné minimum v dvojnásobnej výške, a tým zvýšiť  svoj čistý príjem. Ako sa stanovuje hodnota nezdaniteľného minima?Hranica príjmu, po ktorú vás štát nebude zdaňovať, je určená ako násobok životného minima. V minulosti išlo o 19,2 - násobok, výpočet sa vďaka schválenej...
Read More