Banner Shadow

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov 2019

Kto sme?

Mladá, netypická, rýchlo sa rozvíjajúca outsourcingová ekonomická spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti externého a komplexného spracovania ekonomických, účtovných a mzdových potrieb pre každého a jedného z Vás.

 

Čo ponúkame?

Našou hlavnou činnosťou je komplexné vedenie účtovnej agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, daňových priznaní a konzultácii v danej problematike pre Vaše potreby.

 

Prečo my?

Dbáme o to, aby boli naše služby čo najvyššej kvality, vždy v súlade s platnými právnymi predpismi. Byť tu pre Vás, pre Váš biznis. Poskytujeme Vám dostatočné množstvo informácií pre správne nasmerovanie a pomoc pri rozhodovaní v podnikaní, aby ste u nás našli všetko čo potrebujete v rámci účtovníctva, daní a miezd.

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, živnostníkov a iné subjekty, ktoré majú povinnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, taktiež pre podnikateľské subjekty, ktoré nie sú zapísané v ORSR.

pre viac info klikni sem JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Vedenie podvojného účtovníctva

 

Vedenie podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty zapísané v Obchodnom registri SR ako napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvá, akciové spoločnosti. Podvojné účtovníctvo vedieme aj fyzickým osobám, ktoré sa rozhodli viesť svoju agendu v sústave podvojného účtovníctva.

pre viac info klikni sem PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Vedenie mzdovej agendy

 

Komplexné spracovanie mzdovej agendy v súlade s aktuálnou legislatívou od prihlasovania zamestnávateľov/zamestnancov, cez výpočty miezd, odvodov, daní, vyhotovenie a elektronické odovzdanie výkazov do poisťovní až po vyhotovenie platobných príkazov a vypracovanie reportov.

pre viac info klikni sem MZDY A PERSONALISTIKA

Spracovanie daňovej agendy

 

Vypracovanie, vyčíslenie výšky dane na základe výstupov z účtovníctva a podanie daňových priznaní pre jednotlivé oblasti daní a to daň z príjmu pre fyzické osoby (typ A, typ B), právnické osoby, daňové priznania k DPH, daň z motorových vozidiel, daň zo závislej činnosti v oblasti mzdovej agendy, dane z nehnuteľností.

pre viac info klikni sem DANE, DPH, DAŇNOVÉ PRIZNANIA

Konzultácie, účtovné a ekonomické poradenstvo

 

Konzultácie ohľadom zmien legislatívy v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, poradenstvo pre podnikateľov (účtovné), zamestnávateľov (personálne a mzdové)…, ekonomické reporty a vyhodnotenie Vášho účtovníctva.

pre viac info klikni sem PORADENSTVO

vybrané referencie